vEdukacja Nabór gimnazja

Aktualności

Skrócony opis postępowania rekrutacyjnego w systemie (K)

13.04.2015

Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice

Witamy na stronach elektronicznego systemu wspierającego rekrutację do gimnazjów na terenie Miasta Rybnika. Aby sprawnie i bezproblemowo pracować w systemie zlecamy korzystanie z aktualnych przeglądarek intermetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer (najmniej zalecana ze względu na brak aktualizacji).

Poniżej przedstawiamy skrócony opis postępowania rekrutacujnego w zależności od podjętej decyzji.

Ad 1) Kandydat będzie uczęszczał do gimnazjum obwodowego:

- należy wybrać zakładkę ZGŁOŚ KANDYDATURĘ

- wprowadzić PESEL dziecka i sprawdzić, czy gimnazjum obwodowe jest wskazane poprawnie

- wybrać zakładkę ZGŁASZAM SIĘ WYŁĄCZNIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ

- wypełnić wszystkie wymagane pola elektronicznego formularza i w ostatnim kroku zapamiętać lub zanotować utworzony LOGIN i HASŁO

- wydrukować ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ

- dostarczyć wydrukowany dokument do gimnazjum obwodowego (gimnazjum, które jest na wydruku)

UWAGA: jeśli po wprowadzeniu nr PESEL stwierdzicie Państwo, że gimnazjum obwodowe jest nieprawidłowe, należy udać się do właściwego gimnazjum i zgłosić fakt błędnie przypisanego obwodu

 

Ad  2) Kandydat stara się o przyjęcie do gimnazjum poza obwodem:

- należy wybrać zakładkę ZGŁOŚ KANDYDATURĘ

- wprowadzić PESEL dziecka i sprawdzić, czy gimnazjum obwodowe jest wskazane poprawnie

- wybrać zakładkę CHCIAŁBYM WZIĄĆ UDZIAŁ W REKRUTACJI DO GRUP/ODDZIAŁÓW O WOLNYM NABORZE

- wypełnić wszystkie wymagane pola elektronicznego formularza i w ostatnim kroku zapamiętać lub zanotować utworzony LOGIN i HASŁO 

- wydrukować Wniosek rekrutacyjny z systemu 

- pobrać z zakładki PLIKI DO POBRANIA oświadczenie dotyczące kryteriów ex-aequo i wypełnić odręcznie (jeśli kandydat spełnia jakiekolwiek kryterium ex-aequo)

- dostarczyć wydrukowane dokumenty (wniosek rekrutacyjny i oświadczenie) do gimnazjum, które wskazane jest na pierwszym miejscu listy preferencji

UWAGA I: w trakcie wyboru preferencji bardzo ważne jest to, w jakiej kolejności zostaną ułożone placówki i oddziały - wybór powinien być taki, aby na pierwszym miejscu była wskazana placówka i oddział najbardziej oczekiwany, a na kolejnym mniej oczekiwany, itp. W systemie można wybrać max. 3 szkoły i dowolną liczbę oferowanych oddziałów w tych szkołach. W preferencjach nie znajdziecie Państwo swojej szkoły obwodowej, jeśli nie prowadzony jest do niej rekrutacja do oddziałów specyficznych (sportowych, dwujęzycznych, terapeutycznych)

UWAGA II: jeśli po wprowadzeniu nr PESEL stwierdzicie Państwo, że gimnazjum obwodowe jest nieprawidłowe, należy najpierw udać się do właściwego gimnazjum i zgłosić fakt błędnie przypisanego obwodu i po poprawie danych dokononywać rejestracji kandydata poza obwodem

 

Ad  3) Kandydat nie będzie uczęszczał do gimnazjum na terenie miasta lub będzie uczęszczał do gimnazjum niepublicznego, które nie uczestniczy w elektronicznym systemie rekrutacyjnym:

- należy wybrać zakładkę ZGŁOŚ KANDYDATURĘ

- wprowadzić PESEL dziecka i sprawdzić, czy gimnazjum obwodowe jest wskazane poprawnie

- wybrać zakładkę NIE CHCĘ BRAĆ UDZIAŁU W REKRUTACJI, A TAKŻE REZYGNUJĘ Z MIEJSCA W MOJEJ SZKOLE OBWODOWEJ

- wpisać nazwę i adres szkoły, w której dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny

- zgłosić się do szkoły obwodowej w celu potwierdzenia rezygnacji

 

Ad  4) Kandydat starający się o przyjęcie do gimnazjum mieszka poza terenem miasta Rybnika:

- należy postepować zgodnie z opisem w punkcie ad 2), przy czym nie będzie wyświetlonej informacji o gimnazjum obwodowym

 

UWAGA:

WYBÓR SZKÓŁ POZA OBWODEM MOŻLIWY JEST TYLKO W OKRESIE OD 14 KWIETNIA DO 21 MAJA 2015