vEdukacja Nabór gimnazja

Aktualności

Zakończenie procesu rejestracji kandydatów do szkoły pozaobwodowej (K)

21.05.2015

Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice,

Proces rejestracji kandydatów w elektronicznym systemie wspierającym rekrutację do gimnazjów na terenie Miasta Rybnika został zakończony.

W najbliższym czasie przeprowadzona będzie weryfikacja danych kandydatów zgromadzonych w systemie oraz analiza potrzeb i oferty edukacyjnej. 

Do połowy czerwca Wnioski złożone przez Państwa powinny zostać zweryfikowane przez szkoły i zaakceptowane w systemie. Tylko wnioski, które zostaną zaakceptowane będą brane pod uwagę w rekrutacji.

W tej chwili nie można już zgłosić kandydata do szkoły poza obwodem.

Rodzice kandydatów, mieszkających w obwodzie danej szkoły, którzy nie zostali jeszcze zarejestrowani powinni zgłosić się do gimnazjum obwodowego i tam potwierdzić obwód.

Następnym etapem w rekrutacji będzie wprowadzanie do systemu ocen ze świadectwa i egzaminu gimnazjalnego oraz dostarczenie tych dokumentów do szkoły pierwszego wyboru.