vEdukacja Nabór gimnazja

Aktualności

Ogłoszenie list zakwalifikowanych i potwierdzenie woli przyjęcia (K)

02.07.2015

Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice

W dniu 2 lipca zostały ogłoszone wyniki rekrutacji - nastąpiła publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół poza obwodem. Aby sprawdzić do jakiej placówki kandydat został zakwalifikowany należy zalogować się do systemu lub sprawdzić na liście wywieszonej w szkole, do której złożony był Wniosek o przyjęcie.

W dniach od 2 lipca do 6 lipca do godz. 15.00 należy zgłosić się do placówki, do której kandydat został zakwalifikowany i potwierdzić wolę przyjęcia.

Potwierdzenie woli odbywa się poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i innych dokumentów wymaganych przez szkołę.

UWAGA: Jeżeli nie potwierdzicie woli przyjęcia w określonym wyżej terminie, kandydat zostanie wykreślony z listy przyjętych i trafi do szkoły obwodowej.

Kandydaci, którzy nie zostali nigdzie zakwalifikowani powinni zgłosić się do szkoły obwodowej.

Publikacja list kandydatów przyjętych nastąpi w dniu 7 lipca o godz. 15.00.